Presentació

Membres de la candidatura 2019

Fa 4 anys la confiança de la ciutadania de Celrà ens va permetre governar el municipi en solitari. Això ha permès assolir fites importants: la pacificació de la carretera de Palamós, l’obertura del parc Cors-Guinart, l’acord amb Girona pel castell de Sant Miquel, la creació del servei de vigilància, la instal·lació d’una caldera de biomassa al Centre Cultural La Fàbrica, les millores de serveis i equipaments educatius, esportius… I tot amb uns comptes sanejats i havent reduït a zero el deute municipal amb els bancs.

S’han dut a terme molts projectes, i també se n’han engegat molts d’altres que hauran de culminar els propers anys, com la transformació de la torre Desvern en un centre cultural i recreatiu, la construcció d’una planta municipal de compostatge, l’ampliació de la biblioteca municipal o la construcció del carril bici fins a Girona.

Alhora, per al mandat 2019-2023 presentem un munt de propostes per continuar aprofundint en polítiques clau com participació ciutadana, sostenibilitat, igualtat, cultura, educació, serveis socials, habitatge… que s’han elaborat, com sempre, a través d’un procés participatiu i que podreu llegir a les pàgines següents.

Per fer possible la implementació d’aquestes propostes comptem amb una candidatura formada per 23 persones (13 titulars i 10 suplents) que constitueix un equip de treball divers, sòlid i compromès amb una mateixa idea de poble.

La CUP Celrà representa una administració oberta, transparent i responsable, que treballa exclusivament per al poble i no al servei d’altres interessos. Volem continuar fent possible el Celrà actiu, cohesionat, cultural, educador i solidari que és punta de llança en la defensa dels drets socials i nacionals. Comptem amb la teva confiança renovada per agafar un nou impuls. Amb tu, Celrà avança. Amb tu, seguim!